T.C UŞAK 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/22 SATIŞ

T.C

UŞAK

1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Uşak Göğem Köyü;

1) Kusura mevkiinde 110 ada 4 parsel sayılı 1174 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,00 ila 10,05 arasında olup muhammen bedeli 5.283,00 TL dir.

2) Kaşbaşı mevkiinde 114 ada 6 parsel sayılı 1704 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,15 ila 10,20 arasında olup muhammen bedeli 7.688,00 TL dir.

3) Çamardı mevkiinde 117 ada 29 parsel sayılı 8743 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,30 ila 10,35 arasında olup muhammen bedeli 39.343,00 TL dir.

4) Çamardı mevkiinde 118 ada 20 parsel sayılı 7323 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,45 ila 10,50 arasında olup muhammen bedeli 32.953,50 TL dir.

Taşınmazlar aynı vasıfta karaktere sahip kumlu tınlı bünyeli, ortalama % 4-5 meyilli derin etli, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan DSİ Göğem sulama göleti el verdikçe sulanabilir 1 .sınıf kuru tarım arazileridir. Taşınmazlardan 114 ada 6 parsel sayılı taşınmazın içinden geçen sulama kanalı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uşak İl Müdürlüğünce tesis edilmiştir. Paftasında görüldüğü gibi bu parsel üzerinden T.E.K.na ait Enerji nakil hattı geçmektedir.

  1. Satış Günü : 08/05/2017 günü 10:00 – 10:50 arası
  2. Satış Günü : 07/06/2017 günü 10:00 – 10:50 arası

Satış Yeri         : Uşak l.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2017

Not: İşbu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir.

İL BASIN NO:141

287 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap