Cinsel İstismar Suçları İle İlgili Yasaya Uşak Barosu’ndan Ek Teklif

Cinsel istismar suçları ile ilgili yasaya Uşak Barosu’ndan ek teklif

 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve gündemin bir numaralı maddesi olan “Cinsel İstismar Suçuna Kısmi ve Örtülü Af Getiren Önergeyle” ilgili Olarak, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, önergeye ek yasa teklifinde bulundu.

 

Uşak Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan’ın adliyedeki odasında yapılan basın açıklamasına, Başkan Sağcan ve tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ek kanun maddesinin duyurulduğu basın açıklamasını Uşak Barosu Yönetim kurulu Üyesi ve Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Avukat Serap Ergun Bitkin okudu.

Bitkin, açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen önergenin örtülü af olduğunu cinsel istismar suçlarını işlemeyi amaçlayanlara cesaret vereceğine dikkat çekti. Bitgin, cinsel istismar suçunda affın hukuk dışı olduğunu da belirtti.

 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde, Türkiye’nin gündemine böyle bir önergenin gelmesi dahi utanç verici olduğunu kaydeden Avukat Bitgin, yasa önergesine eklenmesini istediği maddeleri tek tek şöyle okudu:

 

KAMUOYUNA DUYURUDUR!

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aşağıdaki haliyle sunulmuş olan;

 

“Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ederiz.

 

“(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zaman aşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçtan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir” şeklindeki önergeyi şiddetle kınıyoruz.

 

Kadının tecavüzcüsü ile evlendirilmesi fikri, hem evlilik kurumunun hem tecavüzün hem de tecavüz sonrası kadın psikolojisinin bilinmemesinden ve hafife indirgenmesinden ve en önemlisi de kadının bir kimlik olarak kabul edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

 

Bu öneri ancak ve ancak kadına yönelik işlenen suçları özendirir. Çünkü bu bakış açısı tecavüzü cinsellik olarak görmekte ve tecavüzleri normalleştirmektedir. Oysaki tecavüz bir cinsellik değildir, temel insan haklarına yapılmış alçakça bir saldırıdır.

 

Tecavüze veya şiddete uğrayan kadının, tecavüzcü ile evlendirilmesi deve kuşunun başını toprağa gömerek kendini tehlikelere karşı korumasına benzemektedir. Birey hak ve özgürlüklerini korumak ve gözetmekle görevli olan devletin bu şekilde davranması kesinlikle kabul edilemez.

 

2005 yılına kadar Türk Ceza Kanununda yer alan bu ilkel madde 2005 yılında yapılan değişiklikle kaldırılmıştır. Kadın ve çocuk hakkı ihlalleri için evrensel hukuk normları çerçevesinde mücadele ederken; bugün önümüze konulan önergede somutlaşan fikir ve zihniyet 10 yıl geriye gidiştir, asla kabul edilemez.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan bu utanç önerisinin ivedilikle geri çekilmesini Uşak Barosu ve Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak talep etmekteyiz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 21.11.2016

 

UŞAK BAROSU

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

usakbarosu (7) usakbarosu (11) usakbarosu (4)

331 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap