Davalarınızı mahkemeye gitmeden arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturacaksınız

Davalarınızı mahkemeye gitmeden arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturacaksınız

Yargı sisteminin yükünü hafifletmek için kurulan Arabulucular Derneği Uşak’ta da kuruldu.

Yoğun iş yükü altında ezilen yargı sisteminin yükünü azaltmak, geciken adalet gerçeğini ortadan kaldırmak için kurulan Arabulucular Derneklerinden birisi Uşak’ta kuruldu..

ARABULUCULUK MAHKEMESİZ ÇÖZÜM YOLU

Konu ilgili bir açıklama yapan Uşak Arabulucular Derneği Başkanı Arabulucu Avukat Özkan Saruhan,  mahkemelerde geçen uzun sürelere, masraflara alternatif olacak arabuluculuk sistemi için şunları söyledi: “6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2013 yılında yürürlüğe girmesinden sonra Uşak İlinde de eğitimlerini tamamlayıp yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olan Avukat Arabulucular, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıt olarak yetkili hale gelmişlerdir.

Uşak İlinde faaliyet gösteren Avukat Arabulucular tarafından kurulan Uşak Arabulucular Derneğinin Tüzüğü de 30.03.2017 tarihinde Uşak Valiliğince uygun bulunmuş ve derneğimiz öncelikle tanıtım-bilgilendirme faaliyetlerine başlamıştır.

Bu anlamda, toplumda henüz tam olarak bilinmeyen ve yeni yeni duyulan Arabuluculuk hakkında, Uşak Arabulucular Derneği olarak Uşak İlinde yaşayan vatandaşlarımıza bilgi vermek, Arabuluculuğu anlatmak istedik.

Arabuluculuk yöntemi diğer illerimizde fiilen uygulanmakta olup bugüne kadar arabuluculara başvurulan anlaşmazlıklarda anlaşmaya varma oranı % 90 lar civarındadır.

Arabuluculuk, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan Mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Bu çözüm yolunda taraflar aralarındaki anlaşmazlığı Mahkemeye gitmek yerine Arabulucuya giderek çözüme kavuşturabilirler.

Arabulucu nezdinde oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçmektedir.

Tarafların arabulucuya başvurmuş olması onların mahkemeye gitme hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Taraflar Arabulucu nezdinde anlaşamazlarsa, anlaşmazlık tutanağı düzenleterek mahkemelere dava açma yoluna gidebilirler.

‘DAVA AÇMA HARCI, KARAR HARCI, BİLİRKİŞİ ÜCRETİ, KEŞİF MASRAFI GİBİ MASRAFLAR YOK’

Ticari uyuşmazlıklar, fikri ve sınai (marka-patent gibi) uyuşmazlılar, tüketici hukukundan doğan anlaşmazlıklar, işçi-işveren anlaşmazlıklarındaki işe iade ve işçilik alacakları için, aile hukukundaki anlaşmazlıklar için (boşanma kararı hariç), kira uyuşmazlıkları ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları gibi hukuki uyuşmazlık konuları için Arabulucuya başvurulabilir.

Kişiler Arabulucuya başvurmakta serbest olduğu gibi, başvuru yaptıktan sonra arabuluculuğun her aşamasında da vazgeçip dava yoluna gidebilirler. Yani Arabulucuya başvurmak dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.

Taraflar Adalet Bakanlığı Arabulucular Listesinden istedikleri arabulucuyu seçebilirler. İsterlerse birden fazla arabulucu da seçebilirler.

Arabuluculuk mahkemeye göre daha az masraflı olduğundan ekonomiktir. Bu sistemde dava açma harcı, karar harcı, bilirkişi ücreti, keşif masrafı gibi masraflar yoktur.

Arabulucuya dava açmadan önce başvurulabileceği gibi dava açıldıktan sonra da davanın her aşamasında başvurulabilir.

Arabuluculuk sisteminde taraflar çözümü kendileri bulmaktadır.

Arabulucu taraflara (Kanundaki mevcut durum) bir çözüm önerisi sunmaz, çözüm dayatmaz, karar vermez.

Arabulucu, bağımsız, tarafsız, bu alanda eğitim almış bir hukukçudur.

Arabuluculuk hizmeti ücrete tabidir. Uyuşmazlığın konusuna göre saat ücreti yada anlaşma değeri üzerinden nispi olarak ödenir. Aksine bir anlaşma yoksa ücret taraflarca eşit olarak ödenir. Bu ücret davalardaki avukatlık ücretinden daha düşüktür.

Günümüzde Belediyeler gibi kamu kurumları ile olan özel hukuk uyuşmazlıkları da Arabuluculuk yöntemiyle çözülmektedir.

Taraflar arabuluculuk görüşmesine bizzat yani sadece kendileri katılabileceği gibi avukatlarıyla birlikte de katılabilirler. Hatta isterlerse kendileri katılmayıp bu konuda özel yetki verdikleri avukatları da arabuluculuk görüşmesine katılabilir.

Bizim önerimiz tarafların kendilerinin avukatlarıyla birlikte arabuluculuk görüşmesine katılmasıdır. Çünkü bu şekilde taraflar hem aralarındaki hukuki anlaşmazlığı bizzat çözecekler hem de devam eden süreçteki ilişkilerinin devamını sağlamış olacaklar, ayrıca avukatlarının da yanlarında olması sebebiyle hukuki destek alabileceklerdir.

Arabuluculuğun bir önemli özelliği de gizlilik esasına tabi olmasıdır. Mahkemeye dava açıldığında mahkeme süreci ve dava dosyasına sunulan belgelerin gizliliği mümkün değilken arabuluculuk sürecinde hem görüşmeler, hem teklifler hem de sunulan belgelerin gizliliği esastır. Konuşulanlar ve sunulan belgeler dışarıya açıklanamaz. Bu gizliliği ihlal eden taraflar veya arabulucu 6 ay hapis cezası alır.

Bu gizlilik özelliği sayesinde taraflar arasındaki ailevi sırlar, ticari sırlar sadece taraflar arasında kalır, başkalarınca öğrenilemez.

‘YILLARCA SÜREN DAVALARA PAYDOS’

Arabuluculuk sayesinde, yıllar süren yada yıllarca sürecek ve tarafları hem madden hem de manen yıpratan uyuşmazlıklar belki de 1-2 saat içinde çözümlenmiş olacaktır.

Taraflar Mahkemelerde rahatça konuşamazken, dertlerini ve isteklerini karşı tarafa rahatça anlatamazken arabulucuda rahatça konuşup, taleplerini, sebeplerini karşı tarafa doğrudan ve istedikleri şekilde anlatabileceklerdir.

Arabulucuya başvuran tarafın birisinin ekonomik yönden güçlü, diğerinin ekonomik yönden güçsüz, birisinin işveren diğerinin işçi yada birisinin alacaklı diğerinin borçlu olmasının bir önemi yoktur. Arabulucu, tarafların yanında avukatları olmasa bile taraflara eşit davranacağı gibi taraflar da arabuluculuk sürecinde eşit haklara sahiptir.

Arabuluculuk süreci sonunda çözümü taraflar kendileri bulacakları için her iki taraf ta bu süreçten kazanan olarak çıkacaktır.

Arabuluculuk Yöntemiyle hem taraflar arasındaki sorunlar kısa sürede ve daha ekonomik olarak çözümlenmiş olacak, hem de taraflar aralarındaki sorunları kendileri çözmüş oldukları için toplumsal ve sosyal barış sağlanmış olacaktır.

Arabuluculuk hakkında Arabuluculuk Daire Başkanlığının (0312) 414 81 15 numaralı telefonundan, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden bilgi alınabileceği gibi Uşak İlinde de Derneğimizden bilgi alınabilir.”

HABER / SALİH KILINÇ

1,020 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap