Diyanet İşleri Başkanlığı; “Evlendirme Programları Aile Kurumunu Yıpratıyor”

Diyanet İşleri Başkanlığı; “Evlendirme Programları Aile Kurumunu Yıpratıyor”

Geçen Cuma bütün Türkiye’de olduğu gibi Uşak’taki camilerde de  okunan hutbelerde aile kurumu ele alındı. Diyanet tarafından hazırlanan hutbelerde evlendirme programlarında aileye yönelik değerlerin istismar edildiği aile müessesesinin itibarsızlaştırıldığı vurgulandı.

 

Hutbede  eşlerin, yuva kurarken nikâh akdinde birbirlerine verdikleri söze “misak” adını verildiği belirtirken Misak kavramının önemi şu ifadelerle anlatıldı; “Öylesine önemli, öylesine sorumluluğu ağır olan bir kavramdır ki; Rabbimiz, kendisine verdiğimiz kulluk sözümüze “misak” demiştir. Peygamberlerin, insanları hidayete çağırma ve onlara rehberlik etme konusunda kendisine verdikleri söze de “misak” adını vermiştir. Nikâh, sadece iki bedeni bir araya getiren şekilsel bir ritüel değildir. Nikâh, eşlerin Yüce Allah’ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri sözdür. Nikâh, hem bir ahid, hem bir akit, hem bir misaktır. Ahit ve muahede, yani sözleşme olması itibariyle nikâh bize ahlâkî bir sorumluluk yükler. Akit olması itibariyle nikâh, bizi hukuki sorumluluk altına sokar. Misakolması itibariyle de nikâh, eşlerin sadece birbirlerine değil, aynı zamanda Allah’a söz verdiklerini ve sorumlu olduklarını hatırlatır. Nikâhtaki misak üzere kurulan aile yuvasının temeli sadakate dayanır. Aile olmak, iyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta eşlerin birbirlerine sadık kalmalarını gerektirir. Birbirlerinin hak ve hukukuna sahip çıkmalarını icap ettirir. Ailenin temelinde emanet bilincine sahip olmak vardır. Zira eşler, birbirine Allah’ın emanetidirler. Onlar, nikâhta birbirlerine söz verirlerken aslında emanetini koruyacaklarına dair Allah’a söz verirler. Kendisi gibi mükerrem bir varlık olan eşinin gönlünü incitmeyeceğini, haysiyetini zedelemeyeceğini, Allah’ın emanetine asla ihanet etmeyeceğini dile getirirler.  ailenin üzere belirtildiği âyetinde temelinde sevgi ve rahmet vardır. Zira bu güzelliklerle tezyin edilen bir aile, Allah’ın rahmetiyle kuşatılır. Fertleri için adeta bir cennete dönüşür.”

 

“EVLENDİRME ADI ALTINDA YAPILAN KİMİ PROGRAMLARDA İSE AİLEYE YÖNELİK DEĞERLERİN İSTİSMAR EDİLMESİ VE AYAKLAR ALTINA ALINMASIYLA AİLE MÜESSESESİ İTİBARSIZLAŞTIRILMAKTADIR”

Günümüzde aile kurumunu karşı karşıya olduğu bir çok tehlikenin olduğuna değinilen hutbede özellikle bazı yayın organlarında yayınlanan evlendirme programlarının aileye verdiği zararlara değinildi. Konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı; “Üzülerek belirtmek gerekir ki; sadakat ve muhabbetle cennete dönüştürülmesi gereken nice aileler, sorumsuzca, şuursuzca adeta bir azap diyarına dönüştürülebilmektedir. Kimi eşler, vebali çok ağır olan misaklarına riayet etme erdemini zamanla yitirebilmektedir. Kimileri, emanete sahip çıkma ahlakından zamanla yoksun kalabilmektedir. Ahitler verilerek, yeminler edilerek kurulan nice aileler sadakatsizlik, sevgisizlik, merhametsizlik girdabında savrulabilmektedir. Oysa mümin, sevgi, şefkat ve merhameti kendisine şiar edinen kişidir. Oysa mümin, Yüce Kitabımızın  yani ahitlerini asla bozmayan, emanetlerine kesinlikle ihanet etmeyen kimsedir.Aile kurumunun günümüzde nice tehlikelere maruz kaldığı bir gerçektir. Özellikle bazı yayınlarda aile mahremiyetinin çiğnenmesi ve nikâhsız irlikteliklerin adeta özendirilmesi, aile anlayışı ve yaşantımızda büyük tahriplere yol açmaktadır. Evlendirme adı altında yapılan kimi programlarda ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesi itibarsızlaştırılmaktadır.”

İhanet, aldatma, şiddet gibi sebeplerden dolayı işlenen cinayetlerin, kararan hayatların, dağılan yuvaların, tükenen umutların sayısı azımsanamayacak kadar çok olduğunun vurgulandığı hutbede; “En üzücü olanı ise bu olumsuzlukların neden olduğu mağduriyetten en fazla masum çocukların ve kadınların etkilenmesidir. Örneğin 2015 yılında ülkemizde 602.982 çift evlenirken, 131.830 çift boşanmıştır. Bu boşanmalar neticesinde 109.978 çocuk, anne şefkatinden, baba merhametinden mahrum bırakılmıştır.Ailede sadakat ve meveddeti temel şiar kabul eden bir dinin müminleri için bu sayılar ürkütücü boyutlardadır. Öyleyse geliniz. Rabbimizin büyük bir nimeti olan huzur ve muhabbet ocağımız ailelerimize sahip çıkalım.” ifadeleri kullanıldı.

HABER / BAYRAM KELEŞ

349 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap