İş Güvenliği Uzmanı Aylin Afşar Orhan; “Ülkemizde iş güvenliğine yeteri kadar önem verilmiyor”

 İş Güvenliği Uzmanı Aylin Afşar Orhan;

“Ülkemizde iş güvenliğine yeteri kadar önem verilmiyor”

Uşak Can Güven Park yetkilisi İş Güvenliği Uzmanı Jeoloji Mühendisi Aylin Afşar Orhan İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemi ve uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgiler verdi. Günümüzde iş güvenliği kavramının oldukça önemli olduğuna değinen Sönmez ülkemizde de  buna gerekli önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

İş kazalarını önlemek  ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği”  denildiğini belirten Orhan; ” Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel amacı olarak değerlendirebiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenir. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceler.” dedi

 

“İŞ GÜVENLİĞİ İŞLETMENİN VE ÜRETİMİN GÜVENLİĞİNİ, YANİ ETRAFTAKİLERİN VE ÇEVRENİN KORUNMASINI ESAS ALAN TEDBİRLERİN BÜTÜNÜDÜR”

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunların da açığa çıktığını belirten Orhan ülkemizde bu  konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve iş kazası yönünden Avrupa 1.si olduğumuzu söyledi. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek için iş güvenliğinin oldukça önem kazandığını vurgulayan Orhan; ” İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür. İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır.”şeklinde konuştu.

 

İŞÇİLERİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERİ ALMAK VE ONLARI BU KONUDA BİLGİLENDİRMEK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR

Konuyla ilgili kanuni dayanak hakkında da bilgiler veren Orhan şu ifadeleri kullandı; ” 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, işveren ve çalışanların, iş yerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri düzenler. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, herhangi bir alanda, herhangi bir unvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir. İş yerlerindeki tüm işçi ve işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri bu kanunda belirtilmiştir. İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. ”

 

 İŞÇİ SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİ

Orhan İşçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen bazı faktörleri de şu şekilde sıraladı;

Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak.

Yetersiz ışıklandırma.

Fazla gürültü.

Bedeni, gözü veya kulağı yoğun olarak yoran işler.

Çalışma tempoları.

Ara verme imkanlarının az olması.

Gece işi veya vardiya işler.

Ağır çalışma şartları.

İşyeri atmosferinin kötü olması ve iş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler.

HABER / BAYRAM KELEŞ

Aylin Afşar Orhan (1) Aylin Afşar Orhan (2)

1,251 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap