işim değişikliği ilanı

 

 

T.C

UŞAK

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015 / 959

KARAR NO: 2016 / 370

 

GEREKÇE:

Dava, nüfusta isim değiştirilmesi istemine ilişkindir.

Davacı tarafın iddiası, nüfus kayıtları ile tüm dosya kapsamının incelenmesinden; davacıların müşterek çocuklarının nüfusta Eren olarak kayıtlı olduğu halde Enver Eren ismini benimsediği, çevrede Enver Eren ismi ile tanınıp bilindiği,çocuğun kayıttaki ismiyle günlük hayatta kullanılan ismi arasında oluşan farklılığın kaydın düzeltilmesi suretiyle giderilmesi gerektiği, tanıklar Dudu Bayraktar ve Seval Özdemir’in beyanlarının da bunu doğruladığı, davacıların müşterek çocuklarının adının değiştirilmesi için haklı nedenin bulunduğu anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Açılan davanın kabulü ile; Aydın ili İncirliova ilçesi Yukarı köyü Cilt No:9, Hane No:220, BSN:18 (TC Kimlik No:20884394996) da nüfusa kayıtlı Dalyan ve Ayşe oğlu, 10.01.1998 doğumlu Eren Özdemir’in Eren olarak geçen isminin ENVER EREN olarak düzeltilerek nüfusa kayıt ve tesciline,

 

İL BASIN N0: 258

177 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap