KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/562 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Uşak Belediye Başkanlığı ile davalı LİBER GÖKSAL arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

Uşak Belediye Başkanlığına Küçük sanayi sitesi yapılabilmesi nedeniyle kamulaştırma sahasına rastlayan ve kamulaştırma planında gösterilen taşınmazlardan davalıya ait Uşak ili, Merkez ilçesi, Muharremşah köyü 236 ada 64 parsel sayılı 31.250.82 m2 yüzölçümlü tapulu taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalı Liber GÖKSAL’a ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/562 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin . durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz Malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarım bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 09/10/2017

İL BASIN NO: 605

 

19 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap