T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/586 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Elmacık Köyü Muhtarlığını Temsilen Oğuz Cengiz ile Davalılar, Ayşe Gençer, Coşkun Yıldız, Elif Yıldız, Emine Yıldız, Fatma Ceylan, Fehmi Yıldız, Gülsüm Akgün, Güray Yıldız, Keziban Yıldız, Metin Yıldız, Murat Yıldız, Orhan Yıldız, Ömer Yıldız, Rabia Yıldız, Selma Erdinç, Semra Arıcan, Sevgi Tuncay, Songül Kahraman, Süleyman Yıldız, Şenay Özkaya, Tülay İçöz, Ummahan Yıldız arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Uşak Elmacık Köyü İhtiyar Heyeti tarafından Uşak Merkez Elmacık Köyü Köyiçi Mevkii 2424 parselde kayıtlı 324,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda imar yoluna denk gelen 111.79 m2 lik taşınmaz için 17.11.2016 tarihinde 15 sayılı karar ile kamulaştırılma kararı verildiği, davalılara ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/586 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Uşak Elmacık Köyü Muhtarlığına yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.

İL BASIN NO: 585

32 toplam okunma, 2 günlük okunma

Yorum Yap