T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Uşak Belediye Başkanlığınca Uşak Merkez Fevziçakmak Mahallesi Musanaltı Mevkii 3430T Paftada kayıtlı 238 ada 13 parsel sayılı tarla vasıflı 1159,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanda Dokuz Sele Deresi ıslah çalışması kapsamında bir kısmının yolda kalmasından dolayı kısmi kamulaştırma yapılabilmesi için kısmi kamulaştırılması için karar verilmiş olmakla, davalılar Mehmet Ali Göksal, Halime Türkoğlu, Abdullah Türkoğlu’na ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare Uşak Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizin 2017/602 Esas sırasında dava açılmıştır.

 

a-İlgililerin/mirasçıların tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

 

b-İlgililerin/mirasçılarm kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

 

c-Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

 

e-İlgililerin/mirasçıların iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 24/10/2017

İL BASIN NO: 592

24 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap