T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Uşak Belediye Başkanlığınca Uşak İli Merkez İlçesi Muharremşah Köyü Baraklı Mevkii K22-C-15-A-3 Paftada kayıtlı 236 ada 6 parsel sayılı tarla vasıflı 17222,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Uşak İli Merkez İlçesi Muharremşah Köyü Baraklı Mevkii K22-C-15-A-3 Paftada kayıtlı 236 ada 7 parsel sayılı tarla vasıflı 8826,21 m2 yüzölçümlü taşınmazların Küçük Sanayi Sitesi yapılabilmesi için kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, davalılar Hatice Tarhan, Yusuf Kılınç, Muazzez Küçükmavi, Horiye Kılınç, Nail Gök’e ait taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare Uşak Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizin 2017/562 Esas sırasında dava açılmıştır.

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 11/10/20’17

İL BASIN NO: 559

 

46 toplam okunma, 2 günlük okunma

Yorum Yap