T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

UŞAK

  1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Uşak Göğem köyü Alageri mevkiinde 104 ada 1 parsel sayılı 9481 m2 miktarlı tarladır,Taşınmaz uzun zamandır ekilip biçilmemiş ve akabinde çalılıklarla kaplanmış yerlerdendir, kumlu tınlı bünyeli, zayıf etli, verim yeteneği zayıf, yerleşim birimine oldukça uzak, 5. Sınıf kuru tarım arazisi olup, muhammen bedeli 5.688,60 TL dir.

 

104 ada 1 parsel, 118 ada 219 parsel 4. Sınıf

  1. Satış Günü : 20/11/2017 günü 14:00 -14:10 arası
  2. Satış Günü : 20/12/2017 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri             : Uşak 1. SuIh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2017

Not:İşbu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup, tebliğ edilemeyenlere- de tebliğ niteliğindedir.

İL BASIN NO:571

 

 

44 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap