T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/476 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Uşak Beyediyesi tarafından dahili davalılar Ersin Çanga(aydın), Osman Can Aydın, Büşra Aydın, Zafore Kocabıyık(Aydın) ummuhan Türkyılmaz, Hacer Gök, Zeliha Akdumar, Nefıze Türkmen, Zafer Türkmen, Tuncay Türkmen, Nilüfer Gündüz, Çiğdem Tunçay, Nazan Kavani, Azmi Ceyhan, armağan Öner, cennet Görgülü, Hasbiye Günaydın, Şenol Türkmen, Gülnur Nacak, Atike Uslu Arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

Uşak Belediyesinin İl Encümeninin 12/04/2016 tarih ve 2016/326 numaralı kararı ile Dokuz Sele Deresi Islah Çalışması kapsamında bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırılma amaçlı” Uşak Merkez, Fevzi çakmak mahallesi 238 ada 12 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kadastro beyannamesinde B harfi ile gösterilen 554,80 ‘lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, dahili davalılara ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/476 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Mad.de öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin Uşak Belediyesine yöneltilmesi gerektiği, d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.09/11/2017
İL BASIN NO:650

34 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap