T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2017/483 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Uşak Belediye Başkanlığı ile davalılar Hasan Türkmen mirasçıları arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

Uşak Belediye Başkanlığına dokuz sele ıslah çalışmaları nedeniyle kamulaştırma sahasına rastlayan ve kamulaştırma planında gösterilen taşınmazlardan davalıya ait Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevzi Çakmak mahallesi 238 ada 20 parsel sayılı 1763,00 m2.yüzölçümlü tapulu taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalılara ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/483 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz Malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.

İL BASIN NO :647

32 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap