T.C. UŞAK 2. İCRA DAİRESİ 2015/2917 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak Merkez 172 Ada, 7 Parsel, Ovademirler Köyü Taşınmaz tapu kaydında arsa olarak
geçmektedir. Parselin topoğrafisi düz ve etrafı beton direkli tel çit ile çevrilidir. Üzerinde herhangibir yapı bulunmamaktadır. Yan parselde tek katlı prefabrik bir ev bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer iletişim su elektrik v.b kamu hizmetlerinden faydalanır durumdadır.
Adresi : Uşak Merkez Ovademirler Köyü
Yüzölçümü : 425.10 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizamda 2 kata müsadeli konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 85.020.00 TL
KDV Oranı :%I8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/12/2017 günü 15:10- 15:20arası
2. Satış Günü : 16/01/2018 günü 15:10- 15:20arası
Satış Yeri : Köme Mah. Taslak Sk. Belediye İşhanı K: 3 N: 309 İcra Daireleri satış salonu)
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2917 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2017
İL BASIN NO: 659

37 toplam okunma, 5 günlük okunma

Yorum Yap