T.C. UŞAK 2. İCRA DAİRESİ 2016/4993 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
UŞAK
2. İCRA DAİRESİ 2016/4993 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı, şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/06/2017

1. İhale Tarihi : 28/07/2017 günü, saat 11:30 – 11:40 arası,
2. İhale Tarihi : 14/08/2017 günü, saat 11:30 – 11:40 arası.
İhale Yeri : Ulusoy Yediemin Deposu Sarayaltı Mah.1.İplikçi Sok.No:1 UŞAK

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.

2 37.500,00 1 %18 64S0018 Plakalı, 2008 Model, FIAT Marka, DUCATO VAN MAXI L4H2 Tipli, Anahtar ve ruhsatı yok, lastikleri normal, çalışıp
alışmadığı belirsiz, eksik parçası olup
olmadığı belirsiz, sağ çamurluk üstü kırık.

1. İhale Tarihi : 28/07/2017 günü, saat 11:45 – 11:55 arası.
2. İhale Tarihi : 14/08/2017 günü, saat 11:45 -11:55 arası.
İhale Yeri : Ulusoy Yediemin Deposu. Sarayaltı Mah.1.İplikçi Sok.No: 1 UŞAK

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri
Değeri TL.

1 37.000,00 1 %18 1 Adet SERVİS PLAKASI 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi nin açık teklif usulü gereği 09.04.2013 tarih ve 326 sayılı Belediye Encümen kararı ile yapılan ihalede 37.000,00.- TL + KDV’ye şehir içi “ S” Özel Servis Plakası hattı satılmış olup bu satış
dosyamıza emsal olarak borçluya ait Özel servis plakasının açık artırma
usulü ile satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

İL BASIN NO: 329

144 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap