T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/26 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Uşak Atatürk mahallesi 6.Ersöz sokak köşesindeki 5466 ada 20 parsel sayılı 392,01 m2 miktarlı arsadır, parsel üzerinde kayda değer herhanğibir tesis ve yapılaşmaya rastlanmamış olup boş arsa vasfında olduğu, imar parseli olup zemini iyi, topoğrafyası düzgün, dikdörtgen geometrik alanlı büyüklük ve konum olarak yapılaşmaya elverişli, kuzey batı yönünde 6.Ersöz sokağa cepheli, diğer yönlerinde imar parselleri bulunmakta, çevresindeki imar yollarının bazıları halen açılmamış, bazı altyapı eksiklikleri bulunmakta, şehir merkezine yaklaşık 6,5 km.mesafede, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek durumda,tapu kaydındaki beyanlar hanesinde ; 5466 ada 25 parselde ada içi otopark hissesi vardır şerhi ile 5466 ada 25 parsel ve 5466 ada 20 parsel de ortak yer şerhi vardır, imar planında ayrık ikiz nizamda 4 katlı konut alanına isabet etmekte olup muhammen bedeli 78.402,00 TL dir.
1. Satış Günü : 02/08/2017 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/08/2017 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2017
Not :İşbu satış ilanı tüm taraflara tebilğe çıkartılmış olup tebliğ edilemeyenlerede tebliğ niteliğindedir.
İL BASIN NO: 315

126 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap