T.C. UŞAK 2.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/27 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

UŞAK

2.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Uşak Aybey mahallesi 2.Bayır sokak No.32 adresinde bulunan 4450 ada 06 parsel sayılı 444,00 m2 miktarlı kargir bir katlı ev ve arsadır, bahçeli zemin katlı, yığma-kargir inşa tarzındaki bina ve müştemilatından ibaret olduğu, bina yaklaşık 100 m2 miktarlı mesken olup, giriş antresi, 2 oda, mutfak, banyo+wc bölümlerinden oluştuğu, tüm odaların zemin döşemeleri tesviye betonlu ve kaplamasız, duvarları sıvalı ve kireç boyalı, kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, tavan döşemesi ahşap ve üzeri kiremit örtülü, mutfak seramik kaplamalı bankolu altı ve üzeri dolapsız, yer döşemeleri tesviye betonlu, ıslak hacimlerin zeminleri karo seramik, duvarları tavana kadar karo fayans kaplı, soba ile ısıtmalı, dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, çatısı ahşap ve kiremit örtülü, bina yaklaşık 25-27 yıllık olduğu, güney cephesi bitişiğinde 25 m2 miktarlı yığma-kargir inşa tarzında duvarları örülü ve sıvalı, ahşap üstü kiremit örtülü çatılı ekmek evi müştemilatının ve yine aynı miktar ve özelliklerde depo-kömürlük müştemilatının olduğu, şehir merkezine yaklaşık 2,5 km. mesafede imar planında ayrık-ikiz nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kalmakta, taşınmazın değerinin Uşak 2.S.H.M.nin 14/02/2017 tarih ve 2016/1154 Esas 2017/170 Karar sayılı kesin kararı ile 56.683,60 TL olarak belirlenmiştir.

1.Satış Günü : 24/05/2017 günü 10:00 – 10:10 arası

2.Satış Günü : 21/06/2017 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları    :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin)*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/04/2017

Not:İş bu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir.

İL BASIN NO : 181

219 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap