T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/31 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
UŞAK
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Uşak Sarayaltı mahallesi 3.Yalçın sokak &l.Ara sokak köseşinde bulunan 463 ada 3 parsel
sayılı 120,00m2 miktarlı avlulu kargir bir ve Kerpiç iki katlı evdir, tapu kayıtlarında belirtilen
nitelikteki evin zeminde olmadığı, zaman içerisinde ekonomik ömrünü doldurup, yıkıldığı ve
halen yıkıntı izlerinin bulunduğu, boş arsa vasfında olup, zemini iyi, topografyası düzgün,
dikdörtgen geometrik alanlı ve yapılaşmaya elverişli, yakın çevresinde boş arsalar, pazar
yeri, Kentsel dönüşüm l.etap binalarına yakın, mesken amaçlı 2-5 katlı binalar ile Sümbüllü
camii, İ.Çalışlar lisesi, Ö.Bedrettin O.Okulu, park gibi kamusal alanlar mevcut, imar planında
bitişik nizam 5 kat konut alanına isabet etmekte, yola terki bulunmakta ve parsel ölçüleri 5
kata yetersiz olduğu için yan parselle birleşmesi gerektiği bildirilmiş, taşınmazın değeri Uşak
2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/04/2017 tarih ve 2017/267 – 433 E.K.sayılı kesin kararı ile
102.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
1. Satış Günü : 26/07/2017 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/08/2017 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : Uşak l.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları:
1 -İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/31 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
İL BASIN NO: 294

146 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap