TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
UŞAK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Uşak Ürün Köyü ;
1 ) Ortaburun mevkiinde 245 parsel sayılı 7100 m2 miktarlı tarladır, satışı l0.00 ila 10,05 arasında olup muhammen bedeli 10.650.00 TL dir.
2 ) Ortaburun mevkiinde 265 parsel sayılı 4300 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,15 ila 10,20 arasında olup muhammen bedeli 6.450.00 TL dir.
Uşak Çınarcık köyü ;
3 ) Gölyeri mevkiinde 77 parsel sayılı 3160 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,30 ila 10,35 arasında olup muhammen bedeli 14.220.00 TL dir.
4 ) Aktepe mevkiinde 441 parsel sayılı 7760 m2 miktarlı tarladır, satışı 10,45 ila 10,50 arasında olup muhammen bedeli 11.640.00 TL dir.
5 ) Kıran mevkiinde 572 parsel sayılı 5780 m2 miktarlı tarladır, satışı 11,00 ila 11,05 arasında olup muhammen bedeli 11.560,00 TL dir.
Taşınmazlar kumlu tınlı bünyeli, ortalama %7-8 meyilli, orta etli, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan köy yerleşim birimine orta mesafede 3 sınıf kuru tarım arazileridir.
6 ) Köyiçi mevkiinde 680 parsel sayılı 98,00 m2 miktarlı kerpiç evdir, parselin tamamına yapılaşmış ev, yığma kerpiç yapı tarzında yapılmış olup terk edilmiş ve kullanılmamaktadır, binanın temeli çamur harçlı taş duvar örülü, duvarları çamur harçlı kerpiç örülü, dış cephesi bozuk sıvalı ve boyalı, tavan döşemesi olmayıp ahşap çatı ve kiremit örtülü, çatısı kısmen sehim yapmış, eskimiş ve yıpranmış vaziyette, bina salon, 2 oda mutfak bölümlerinden oluşmakta, kapı ve pencereleri ahşap doğrama, banyo ve wc bölümleri dışarıda düzenlenmiş, satışı 11,15 ila 11,20 arasında olup muhammen bedeli 12.446,00 TL dir.
7 ) Köyiçi mevkiinde 681 parsel sayılı 26,00 m2 miktarlı arsadır,parselin topografyası düzgün, zemini sağlam fakat yüzölçümünün küçük olması yapılaşmayı kısıtlamakta, mahallindeki alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumda, satışı 11,30 ila 11,35 arasında olup muhammen bedeli 1.040,00 TL dir.
1. Satış Günü : 20/07/2017 günü 10:00 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 17/08/2017 günü 10:00 – 11:35 arası
Satış Yeri : Uşak l.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/06/2017
İL BASIN NO: 287

146 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap