UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLİMİZDE FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE 10 (ON) ADET TİCARİ S PLAKASI AÇIK ARTIRMA İLE İHALE EDİLECEKTİR.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLİMİZDE FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE 10 (ON) ADET TİCARİ S PLAKASI AÇIK ARTIRMA İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

İhale İlanı

 

1) Uşak İl merkezinde faaliyet göstermek üzere (10 adet ticari S plakası) açık artırma ile ihaleye çıkartılmıştır.

2) Ticari S plakaların muhammen bedeli;

 

SIRA                      PLAKA                                  MUHAMMEN                   GEÇİCİ

NO                                                                        BEDEL                                   TEMİNAT

1                             64 S 0496                             57.000   TL                           1.710 TL .

2                             64 S 0497                             57.000   TL                           1.710 TL

3                             64 S 0498                             57.000   TL                           1.710 TL

4                             64 S 0499                             57.000   TL                           1.710 TL

5                             64 S 0500                             57.000   TL                           1.710 TL

6                             64 S 0501                             57.000   TL                           1.710 TL

7                             64 S 0502                             57.000   TL                           1.710 TL

8                             64 S 0503                             57,000   TL                           1.710 TL

9                             64 S 0504                             57.000   TL                           1.710 TL

10                           64 S 0505                             57.000  TL                           1.710 TL

 

3) İhale 29/11/2016 Sah günü, aşağıda belirtilen saatlerde, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

 

SIRA                      PLAKA                  İHALE                   İHALE

NO                                                        TARİHİ                  SAATİ

1                             64 S 0496             29.11.2016          14:10

2                             64 S 0497             29.11.2016          14:20

3                             64 S 0498             29.11.2016          14:30

4                             64 S 0499             29.11.2016          14:40

5                             64 S 0500             29.11.2016          14:50

6                             64 S 0501             29.11.2016          15:00

7                             64 S 0502             29.11.2016         15:10

8                             64 S 0503             29.11.2016          15:20

9                             64 S 0504             29.11,2016          15:30

10                           64 S 0505             29.11.2016          15:40

 

4) İstenilen Belgeler;

4.1 Gerçek Kişiler İçin

4.1.1 İmza Sirküleri (Noterden)

4.1.2 Vekil ise Vekâletname (Noter tasdikli)

4.1.3 UŞAK ili Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış Belgesinin Aslı

4.1.4 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

4.1.5 Nüfus Cüzdanının Onaylı Sureti.

4.1.6 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” Belgesi.

4.1.7 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

4.2. Tüzel Kişiler İçin

4.2.1 İmza Sirküleri (Noterden)

4.2.2 Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifın/Birliğin Uşak Ticaret Odasından alınmış Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı en son ilanı ile 2016 yılında alınmış ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanını gösterir Yolcu Taşımacılığı ve Servis taşımacılığı yapar kayıt belgesi.

4.2.3 İhale şartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayıları baz alınır. Ortakların Uşak Belediyesi sınırları içerinde en az (İki) yıl ikametgâh ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı.

4.2.4 Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifın/Birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

4.2.5 Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi

4.2.6 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur ” Belgesi

4.2.7 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

5) İhale şartnamesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı Mh. Gazi Bulvarı No: 137 Belediye Ek Hizmet Binası Merkez/Uşak adresinde görülebilir.

6) İsteklilerin ihaleye katılmak için 4. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.

İL BASIN NO: 621

 

285 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap