UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

 

1- Uşak Belediyesi Meclisinin 07.06.2016 tarih 2016/467 sayılı kararı ve 31.01.2017 tarih 2017/135 sayılı Encümen kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m2 leri belirtilen taşınmazlardan Uşak Merkez F.Çakmak Mahallesi Gümrük Sk.No:3 2750 ada, 1 parselde kayıtlı 12.289,53 m2 miktarındaki 14 adet işyeri, imar planında İçkili bölge alanındaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

S.N

0

ADRES Nevi Ada Prs. Ad. m2 İhale

Tarihi

İhale

Saati

Muhammen

Bedel

(Kdv. Hariç)

Bağ.Böl. %3 Geçici Teminat
1 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/1 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:10 178.750,00TL.

+KDV

1.Nolu 5.362,50 TL.
2 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/2 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:15 178.750,00TL.

+KDV

2 Nolu 5.362,50 TL.
3 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/3 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:20 178.750,00TL.

+KDV

3 Nolu 5.362,50 TL.
4 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/4 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:25 178.750,00TL.

+KDV

4 Nolu 5.362,50 TL.
5 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/5 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:30 178.750,00TL.

+KDV

5 Nolu 5.362,50 TL.
6 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/6 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:35 178.750,00TL . +KDV 6 Nolu 5.362,50 TL.
7 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/7 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:40 178.750,00TL.

+KDV

7 Nolu 5.362,50 TL.
8 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/9 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:45 178.750,00TL.

+KDV

9 Nolu 5.362,50 TL.
9 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/10 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 14:50 178.750,00TL.

+KDV

10 Nolu 5.362,50 TL.
10 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/11 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 1455 178.750,00TL.

+KDV

11 Nolu 5.362,50 TL.
11 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/12 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 154)0 178.750,00TL . +KDV 12 Nolu 5.362,50 TL.
12 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk No:3/13 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 154)5 178.750,00TL. +KDV 13 Nolu 5.362,50 TL.
13 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/14 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 15:10 178.750,00TL.

+KDV

14 Nolu 5.362,50 TL.
14 F.Çakmak Mh.Gümrük Sk.No:3/15 İşyeri 2750 1 1 275 21.02.2017 15:15 178.750,00TL. +KDV 15 Nolu 5.362,50 TL.

 

1- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişiler;

  1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
  2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
  3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi vereceklerdir.

4.07.06.2016 tarih ve 2016/467 sayılı Meclis kararına göre kent merkezinde dağınık halde bulunan içkili mekanların bir bölgede toplanması planlandığından kent merkezindeki mevcut mekanların kapatılarak bu alanlarda yer verilmesi için, Belediyemiz sınırları içerisince bulunan , iş yeri açma ve çalışma ruhsatı faaliyet konusu içkili birahane olarak geçen veya dokuz sele dere ıslah çalışmasında belediyemiz tarafından yıkılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı içkili birahane olan ve ruhsatları tarafımızdan iptal edilen yerlerin eski ruhsat fotokopisi.

 

Tüzel Kişiler (Şirket, Demek vs);

1- İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

3- Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4- Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi vereceklerdir.

5.07.06.2016 tarih ve 2016/467 sayılı Meclis kararına göre kent merkezinde dağınık halde bulunan içkili mekanların bir bölgede toplanması planlandığından kent merkezindeki mevcut mekanların kapatılarak bu alanlarda yer verilmesi için, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan , iş yeri açma ve çalışma ruhsatı faaliyet konusu içkili birahane olarak geçen veya dokuz sele dere ıslah çalışmasında belediyemiz tarafından yıkılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı içkili birahane olan ve ruhsatları tarafımızdan iptal edilen yerlerin eski ruhsat fotokopisi.

  1. İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri

Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

  1. Belediye Encümen’! ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

\

İL BASIN NO:44

 

211 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap