Yol-İş Sendikası İl Özel İdaresi TemsilcisiTansel Cengiz; ” Recep Sorkun Muhatabımız değil”

MHP Uşak İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Cevher’in Temmuz ayı 3. birleşiminin dilek ve temenniler bölümünde söylediği sözlerle başlayan sürece Yol-İş de dahil oldu. Yol-İş Sendikası İl Özel İdaresi Temsilcileri Tansel Cengiz, Hüseyin Yaren ve Nihat Selçuk konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Grup adına konuşan Cengiz Sorkun’u iş kollarının ayrı olduğunu Sorkun’un duruma neden dahil olduğu anlamadıkların söyledi Cengiz ayrıca Sorkun’un işçileri tehdit ettiği noktasında bir bilgisinin olmadığını da söyledi.

Konuyla ilgili olarak Cengiz tarafından yapılan açıklama şu şekilde; ” Bir süredir Haber sitenizde Hizmet İş Sendikası Şube Başkam Recep Sorkun’un Uşak İl Özel idaresi işyerinde örgütlü ve Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili YOL-İŞ Sendikamızı da içine alan haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için açıklama gereği duyduk.

Yol- İş Sendikası olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince 13 No’ lu İnşaat İşkolunda faaliyet gösteren sözleşme yapmaya yetkili sendikasıyız. Uşak İl Özel idaresinin İşkolları tüzüğünün 13 Sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığının tespiti yapılmış 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı resmi gazetede İşkolu Tespit Kararı yayınlanmıştır. Ayrıca; her yıl 29 Ocak 2017 tarihli 29963 sayılı resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistiki bilgi yayınlanmıştır.” SendikaIar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa “göre sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birinin üyesi olması gerektiği belirtilmiştir. Bu istatistiğe göre sendikamızın üye sayısı 46.400 yüzde 2.99 dur. Sözleşme yapma yetkisine sahiptir.

Uşak İl Özel İdaresi işyerinde İş Makinesi Operatörü, Şoför, Atölye Ustası gibi vasıflı işçi olarak çalıştırılmak üzere 4734 sayılı ihale kanununa göre 67 kişi işçi alımı yapılmıştır. Haber konusu burada çalışan işçilerin üyeliği üzerindendir. İhale usulü ile çalıştırılmak üzere alınan 67 İşçi Uşak İl Özel idaresinin hizmet alanı içersinde bulanan merkez İlçe ve köylerinde arazide asfalt çalışmaları, kar mücadelesi, yol Yapımı, sulama,gölet yapımı vb. işlerde çalışmaktadırlar. Herkesin bildiği üzere Türkiye’de anayasal bir hak olan sendika üyeliği E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Kanunen çalıştığı işyeri numarasına göre hangi sendikaların sözleşme yapmaya yetkili olduğu, hangi sendikaya üye olabileceği yada olamayacağı E-Devlet üzerinden görülebilmektedir. İşyerinde yapılan işin resmi olarak 13 No’ lu inşaat işkolu işi olduğu halde Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Recep Sorkun’un ısrarla 20 No’ lu genel İşler sınıfına giren temizlik hizmeti alımı ihalesinin yetki belgesini sunmasına bir anlam veremedik. Gazetenizde yer alan haberde Hak-İş geldi temizlikte örgütlendi sözüyle de bunu doğrulamıştır. Recep Sorkun’un senelik izinleri gündeme getirerek bunu sorunmuş gibi gösterip kendilerinin haletliği yönünde sözlerine ilişkin olarak da İl Özel idaresi Kurumunu yazın asfalt çalışmaları, gölet yapımı, stabilize yol yapımı, sulama gibi kış aylarında ise kapanan köy yollarında kar mücadelesi, kumlama, zaman zaman doğal afetlerle mücadele gibi yılın 12 ayında yoğun faaliyet gösteren bir kurumdur, dolayısıyla işyeri izin komisyonu dahilinde sendika üyesi olan olmayan işçilerin senelik izinlerinin plan dahilinde kullandırılmaktadır. İşyerinde 1 yılını dolduran tüm çalışanlar senelik izinlerini talep etmeleri halinde kullanabilmektedir.Özellikle kamu kurumunda izin konusunun sorun olmamaktadır. Bütün bu konularla ilgili belgelerin sunuyoruz, kurumu yakından tanımayan kişilerin bu konuda konuşmasının doğru olmamaktadır . Diğer söylemler polemik yaratmaktan öteye gitmeyecektir. Uşak İl Özel İdaresi işyerinde İnşaat işkolunda sendikaya üye olabilecek işçi sayısı 188’dir .Bu işçi arkadaşlarında 171’inin Yol İş Sendikası üyesidir. Eski adıyla Nafa-Köy Hizmetleri-İl Özel idaresi olarak işyerinin tabelası birçok defa değiştiği halde işin niteliği asıl iş hiç değişmediğinden Yol- İş sendikası 1963 yılından beri işyerinde İnşaat İşkolunda faaliyetini sürdürmektedir. Bugün halan değişmeyen 43 derece sıcağın altında asfalt yama işiyle uğraşan işçileri herhalde birilerinin gönlü olsun diye temizlik işçisi gösterecek değiliz. Kimse kanunların üzerinde değildir. İnşaat işkolu üzerinden sendika üyeliğiyle ilgili Recep Sorkun muhatabımız olamaz çünkü iş kolları tutmuyor.

2005 yılında Mülga Köy Hizmetlerini kapatılması ve il özel idarelerine devredilmesiyle İl Özel idaresinde örgütlü KOOP-İş sendikası üyeleri İnşaat işkolunda sözleşme yapmaya yetkili sendika Yol-İş’e üye olmuşlardır, yine aynı şekilde 2012 yılında 6360 sayılı kanunla Uşak İlinde Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin İl Özel idarelerine devrolan çeşitli sendikalara üye işçileri Yol-İş’e üye olmuşlardır. Vasıflı işçi alımı ihalesinde çalıştırılan daha sonra İl Özel idareleri Geçici İşçi Çalıştırma yönetmeliğine göre 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışan 15 işçi Yol-İş’in üyesidir ve toplu iş sözleşmesinden yararlanmaktadır.Karayollarında çalışan daimi ve taşeron işçiler Yol-İş’in üyesidir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı çalışan tüm Türkiye Genelindeki işçiler Yol-İş’in üyesidir.Birçok özel sektörde Yol-İş üyesi arkadaşlarımız vardır. 67 kişi vasıflı işçi alımı ihalesinde çalışan diğer işçilerinde Yol-İş sendikasına üye olmak istemelerini anlamak zor olmasa gerek.

Taşeron sorununu en iyi biz biliriz. Yol-İş Sendikası hiç gündemde yokken 2009 yılından başlayarak taşeron konusunu Türkiye’nin gündemine taşıdığı gibi, Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerindeki çalışan 3500 taşeron işçisinin Sayın Başbakanımızın da katıldığı törenle kadroya geçirilmesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili habere Yol İş Sendikasının Internet sitesinden ulaşılabilir .

Yol- İş Sendikası ile Tüm Türkiye genelindeki İl Özel İdareleri adına Başbakanlığı temsilen Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında toplu iş sözleşmeleri yapılmaktadır. Yol-İş Sendikasına yeni üye olan işçilerin de Yol-İş Sendikası genel merkezi tarafından evrak işlemleri takip ediliyor. Önemli olan işçilerin sendikalı olmalarıdır. Sendika üyesi olan olmayan bütün emeğiyle geçinen herkes kardeşimizdir.”

Recep Sorkun da konuyla ilgili olarak şunları söyledi;” TÜHİS de yapa bilmeleri için önce orada 4734 sayılı ihale kanuna istinaden yapılmış ihalenin özel idareden bir tane yazı almaları gerek benim sana attığım yazı yetkilendirme sonra alt işveren tarafından yetkilendirmesi gerekir TÜHİS yapabilmesi için açık net sorum bu güne kadar 2016 bu arkadaşlar için yazdıkları yada haklarını savunarak bir yazıları var mı? Bizim yazımız ortada ve biz bu arkadaşların yok dedikleri yıllık izinlerini ali verdik yetkili olduğunu iddia eden sendika yetkilileri neden sustular bu güne kadar.

Bir tek bu taşeronların haklarını istediğini gösteren bir yazıları varsa göstersinler, yoktur çünkü dertleri yoktu düne kadar bu arkadaşlar kadro veriyorlardı. Şimdi bakıyorum 4734 sayılı ihale kanuna sarılmışlar ne oldu vaatleri yalan mı çıktı? Hani bunlar düne kadar yetkiliydi bugün görüyoruz ki ihaleden kaynaklanan 4735 62’e sarılmışlar bunu bile bilmezler ne olduğunu sayın Cevher ve de yetkili olduğunu iddia eden sendikaya açık çağrımızdır, 2016 bu arkadaşlar için yazdıkları bir satir yazı varsa isafa edeceğimi beyan etmiştim, hala geçerlidir . Haklarını savunan bir satır yazıları varsa sözümün arkasındayım biz yazımızı gösterdik varsa onlarda bu arkadaşları savundukları yazı, göstersinler hodri meydan.” dedi ve bir belge daha gösterdi.
BAYRAM KELEŞ / ÖZEL HABER

sayfa 5 man Recep Sorkun Muhatabımız değil (3)

sayfa 5 man Recep Sorkun Muhatabımız değil (4)

sayfa 5 man Recep Sorkun Muhatabımız değil (6)

sayfa 5 man Recep Sorkun Muhatabımız değil (2)
yoliş

302 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap